Wpływ odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego na rozliczenia podatkowe

Odwołanie stanu zagrożenia ma istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i może mieć konsekwencje podatkowe. W Polsce, tak jak w innych krajach, rząd może wprowadzać różne środki i przepisy mające na celu złagodzenie skutków epidemii. W wielu państwach w okresie pandemii COVID-19 zostały wprowadzone także różnego rodzaju działania oraz akty prawne, które związane były z wprowadzeniem na terenie państw stanu zagrożenia epidemiologicznego. Podobnie miało to miejsce w Polsce, natomiast w ciągu najbliższych miesięcy ma już dojść do odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, co wpłynie także na rozliczenia podatkowe.

Stan zagrożenia epidemiologicznego

Od 16 marca 2022 roku w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Został wprowadzony za pomocą rozporządzenia Ministra Zdrowia, które to wprowadziło stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prawdopodobnie za mniej więcej półtora miesiąca ten stan zostanie zniesiony – planowo wraz z dniem 1 lipca 2023 roku. W dniu 2 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Zgodnie z przepisami ustawy dotyczącej pandemii w Polsce, terminy składania raportów dotyczących części schematów podatkowych (znanych jako “krajowe schematy podatkowe MDR”) zostały zawieszone do 30-go dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii związanego z COVID-19. Zawieszenie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych będzie obowiązywać do końca lipca. Od sierpnia raportowanie będzie już obowiązkowe.

Po drugie, wprowadzone zmiany będą również dotyczyć certyfikatów rezydencji. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące dłużej, płatnik podatków może korzystać z posiadanych certyfikatów rezydencji podatnika, które obejmują rok 2019, pod warunkiem otrzymania oświadczenia od podatnika, że dane w certyfikacie nie uległy zmianie. Od września konieczne będzie zastosowanie aktualnych certyfikatów rezydencji. Powróci zatem zasada, według której certyfikat jest ważny przez określony termin podany w dokumencie lub przez 12 miesięcy w przypadku braku takiego terminu.

Odwołanie stanu zagrożenia a rozliczenia podatkowe

Odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą także inne, dodatkowe skutki. Po trzecie, dotyczy to także terminu na zgłoszenie płatności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT. Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2020 roku dokonanie płatności należności przekraczającej 15 tysięcy złotych, wynikającej z faktury, na konto bankowe innego niż to umieszczone na “białej liście” podatników VAT, wiąże się z sankcjami podatkowymi. Jedną z tych sankcji jest wyłączenie takich płatności z podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji podatkowych, konieczne jest zgłoszenie takiego przelewu organom podatkowym.. Natomiast po odwołaniu stanu zagrożenia, termin zgłoszenia płatności na rachunek spoza “białej listy” zostanie skrócony do siedmiu dni. W okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego termin ten został wydłużony do 14 dni.

Wreszcie, po czwarte, odwołanie stanu epidemii będzie również miało wpływ na wydawanie interpretacji podatkowych. Od 1 lipca przywrócony zostanie standardowy termin, który wynosi trzy miesiące. Przepisy dotyczące walki z COVID-19 dawały bowiem wcześniej Krajowej Informacji Skarbowej dodatkowy kwartał czasu na wydanie interpretacji.

Podsumowując zatem, z uwagi na odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego dojdzie do licznych zmian podatkowych, w tym w dużej części będą one dotyczyły powrotu do poprzednich rozwiązań prawnych oraz wcześniej obowiązujących terminów. Najważniejsze ze zmian będą natomiast dotyczyć kwestii takich jak:

  • powrót raportowania krajowych schematów podatkowych,
  • ponownie tylko 7 dni na zgłoszenie płatności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT,
  • zmiana ważności certyfikatów rezydencji,
  • maksymalnie 3 miesiące na wydanie interpretacji indywidualnej

Interesujesz się podatkami? Dołącz do Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego IKiDP – rejestracja

Powiązane artykuły