Zakup kampera kosztem podatkowym?

W Polsce, koszty poniesione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów i zaliczone do odpisów podatkowych. W przypadku zakupu kampera, czy można uznać go za koszt uzyskania przychodów? W tej sprawie odpowiedzi udzielał w ostatnim czasie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Kamper jako koszt podatkowy?

W polskim prawie podatkowym istnieje zasada, że przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych można uwzględnić koszty uzyskania przychodów. Koszty te stanowią wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub uzyskiwaniem innych przychodów. W sprawie dotyczącej kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczenia do tych kosztów wydatków związanych z zakupem kampera decydował dyrektor KIS w sprawie o sygnaturze akt 0115-KDIT3.4011.124.2023.1.KP.

W dniu 7 lutego 2023 r. wpłynął do organu wniosek z 7 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawczynią była pani komornik, która chciała do tych kosztów zaliczyć wydatki związane z zakupem kampera. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawczyni wskazała, że praca komornika polega na dokonywaniu czynności osobiście na obszarze apelacji, w której ma siedzibę a nawet w granicach całego kraju, jeśli majątek wskazany do ewentualnego zajęcia dłużnika lub zobowiązanego, którego siedziba jest w rewirze a ruchomości znajdują się w innym miejscu nawet poza apelacją, w której siedzibę ma komornik.

 W związku z koniecznością licznych dojazdów w ramach wykonywanego zawodu wnioskodawczyni postanowiła, że dokona zakupu używanego pojazdu typu “kamper” o dopuszczalnej masie do 3,5 tony. Samochód ten zostanie zakupiony ze środków wnioskodawczyni i zostanie w całości zarejestrowany na nią. Przedmiotowy pojazd stanie się środkiem trwałym w działalności gospodarczej. Pojazd ten, będzie w momencie nabycia kompletny, i zdatny do użytkowania wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne pozwalające na jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, sprawny technicznie i zalegalizowany prawnie w formie ewentualnie wymaganych uprawnień, homologacji i pozwoleń na użytkowanie. Cena zakupu używanego pojazdu będzie się zawierać w granicach kwoty 200 000 zł.

Przedmiotowy pojazd będzie wykorzystywany jako mobilne biuro wnioskodawczyni oraz także będzie spełniał funkcję noclegową. Przedmiotowy pojazd będzie wykorzystywany całorocznie i będzie też wykorzystywany przez pracowników zatrudnionych przez wnioskodawczynię. Przedmiotowy pojazd spełniać będzie warunki do uznania go za środek trwały. Wobec tego, pytanie w tej sprawie brzmiało, czy wnioskodawczyni będąc komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów prowadzenia działalności na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków w wysokości 75% kwoty wydatków związanych z korzystaniem z przedmiotowego pojazdu takie jak: koszty paliwa, koszty przeglądów technicznych, koszty konserwacji, koszty napraw, koszty mycia pojazdu, koszty parkingu, koszty wymiany opon, oraz do zaliczenia kosztów amortyzacji przedmiotowego pojazdu na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z zastosowaniem limitu wynoszącego 150 000 zł wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy.

Decyzja dyrektora KIS

 W ocenie wnioskodawczyni odpowiedź na wszystkie te pytania powinna być pozytywna. W ocenie dyrektora KIS stanowisko wnioskodawczyni było prawidłowe. Tak jak wskazano w stanie prawnym, komornik jest zobowiązany do przeprowadzania czynności poza siedzibą miasta, gdzie posiada kancelarię. Zatem kupno pojazdu, który będzie wykorzystywany jako mobilne biuro oraz będzie pełnić funkcję noclegową oraz transportową osób i rzeczy, dzięki czemu wnioskodawczyni osiągnie przychód, jest uzasadnione i celowe. Z uwagi na to dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny skutków podatkowych przedstawionego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych – było prawidłowe.

Należy zatem pamiętać, że aby zakup kampera został uznany za koszt uzyskania przychodów, musi istnieć bezpośredni związek między zakupem kampera a prowadzoną działalnością gospodarczą. Kolejnym ważnym czynnikiem jest fakt, w jaki sposób kamper będzie wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej. I wreszcie, po trzecie, Aby móc zaliczyć koszty zakupu kampera do kosztów uzyskania przychodów, ważne jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Ponieważ interpretacja przepisów podatkowych w Polsce może być skomplikowana, zawsze zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym księgowym lub doradcą podatkowym przed uwzględnieniem kosztów zakupu kampera w kosztach uzyskania przychodów. Taka konsultacja pozwoli upewnić się, że działasz zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i unikniesz ewentualnych konsekwencji. Można wystąpić także o indywidualną interpretację podatkową w swojej sprawie.

Interesujesz się podatkami? Sprawdź nasz kurs o reprezentacji i reklamie Kurs – Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w VAT i podatkach dochodowych

Powiązane artykuły