Mały ZUS plus dla przedsiębiorców jeszcze przez kolejny rok?

Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej w Polsce, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z różnych ulg na start. W ramach tych ulg, przez pierwsze sześć miesięcy nie musimy płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie przez kolejne dwa lata możemy opłacać składki w niższej, preferencyjnej wysokości, znanej jako “mały ZUS”. To rozwiązanie pomaga zwłaszcza na początku działalności, kiedy przychody przedsiębiorcy są jeszcze niewielkie, umożliwiając rozwijanie biznesu. Oprócz tego istnieje także tzw. “mały ZUS plus”, który pozwala na płacenie składek proporcjonalnie do osiąganego dochodu. W ostatnim czasie rząd postanowił wydłużyć Mały ZUS Plus o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi w 2023 roku.

Mały ZUS plus – co to jest?

Mały ZUS plus to forma preferencyjnego opłacania składek na rzecz ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Program ten został wprowadzony w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorców poprzez obniżenie wysokości składek. Mały ZUS plus jest przede wszystkim dedykowany przedsiębiorcom, których roczne przychody nie są zbyt wysokie. Istnieje limit przychodu w wysokości 120 000 złotych rocznie, który musi być przestrzegany, aby móc skorzystać z tej ulgi. Program ten został wprowadzony 1 lutego 2020 roku, od tego czasu można z niego skorzystać i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Aby móc skorzystać z małego ZUS plus, należy spełnić dwa podstawowe warunki:

  • przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć 120 000 złotych,
  • działalność gospodarcza musiała być prowadzona przez co najmniej 60 dni kalendarzowych w poprzednim roku.

Należy jednak pamiętać, że niższe składki w ramach małego ZUS plus dotyczą tylko ubezpieczeń społecznych. Składka zdrowotna nadal musi być opłacana w pełnej wysokości. W ostatnim czasie do Sejmu RP trafiła poprawka do projektu ustawy o świadczeniu wspierającym przedłużająca Mały ZUS Plus o rok. Ustawa musi jeszcze zostać zaakceptowana przez Senat RP i następnie zostać podpisana przez Prezydenta RP. Takie rozwiązanie może być jednak wyjątkowo korzystne dla wielu przedsiębiorców.

Przedłużenie okresu jeszcze przez kolejny rok

W ocenie pomysłodawców tego rozwiązania, takie przedłużenie stanowi tymczasowe rozwiązanie dotyczące przedsiębiorców korzystających z Małego ZUS Plus w 2023 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorcy mogą korzystać z tego świadczenia maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Przestrzeganie tego limitu jest istotne, aby zapewnić im odpowiednie zabezpieczenie społeczne. Przedsiębiorcy, którzy obecnie korzystają z Małego ZUS Plus i których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 120 tysięcy złotych, będą mogli kontynuować opłacanie niższych składek ZUS przez dłuższy okres. Dzięki dodatkowym 12 miesiącom zaoszczędzą odpowiednią kwotę, w zależności od wysokości ich dochodu z minionego roku.

Dzięki przedłużeniu okresu opłacania obniżonych składek ZUS o kolejne 12 miesięcy, kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich przedsiębiorców będzie miało możliwość skorzystania z tego świadczenia. Przedsiębiorcy uprawnieni do płacenia niższych stawek w ramach Małego ZUS Plus będą mogli łatwiej przetrwać dwuletni okres, w którym korzystanie z tych ulg jest wstrzymywane. Dzięki temu rozwiązaniu będą w stanie zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Dzięki staraniom Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zbliżają się zmiany, które mają na celu ułatwienie dla małych i średnich przedsiębiorców. Te zmiany wejdą w życie wkrótce, prawdopodobnie wraz z początkiem sierpnia 2023 roku. Do tej pory według informacji z grudnia zeszłego roku, z programu Mały ZUS skorzystało około 235,7 tysiąca osób. Propozycje zmian zostały natomiast opracowane we współpracy między Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Szukasz związanych z ZUS i ubezpieczeniami społecznymi? Zapraszamy na IKiDP Blog / ZUS

Powiązane artykuły