Mały ZUS plus planowany bez ograniczeń czasowych

„Mały ZUS plus” to polska inicjatywa mająca na celu wsparcie przedsiębiorców, szczególnie mikroprzedsiębiorców, w opłacaniu składek do ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Program ten ma pomóc w zmniejszeniu obciążeń finansowych nałożonych na małe firmy, co z kolei miało przyczynić się do rozwijania przedsiębiorczości w kraju. Jakie jednak są planowane zmiany w jego zakresie?

Mały ZUS plus

„Mały ZUS plus” został wprowadzony w Polsce niejako jako rozszerzenie programu „Mały ZUS”, który obejmował redukowane stawki składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na małą skalę. Celem „Małego ZUS plus” było umożliwienie jeszcze większej grupie mikroprzedsiębiorców korzystania z niższych stawek składek ZUS (a także skorzystanie z niższych stawek przez dłuższy czas), a także zapewnienie stabilności i przewidywalności opłat.

Rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których dochody nie przekraczają 120 tys. zł rocznie, jest właśnie Mały ZUS Plus. Od 1 lutego 2020 roku istnieje możliwość opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tego programu. Aby skorzystać z ulgi, istnieją dwa istotne warunki do spełnienia:

  1.  przychody z działalności gospodarczej spoza rolnictwa w poprzednim roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć 120 000 zł;
  2. w ubiegłym roku kalendarzowym trzeba było prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 60 dni kalendarzowych.

Należy jednak pamiętać o tym, że mały ZUS dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne i nie obejmuje składki zdrowotnej, która nadal musi być opłacana w pełnej wysokości. Do tej pory zasadą było, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Do okresu 36 miesięcy należy także wliczyć okres korzystania z Małego ZUS.

Brak ograniczeń czasowych dla małego ZUS plus?

W zakresie planowanych zmian należy wskazać, że w ostatnim czasie w Sejmie pojawił się projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, którego autorem jest Komisja Nadzwyczajna ds. deregulacji. Projekt ten dotyczy nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a dokładnie chodzi tutaj o uchylenie w art. 18c w ust. 11 punktu 6. Ma to na celu likwidację ograniczenia czasowego (tj. wcześniejszych 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy), w którym możliwe jest korzystanie z tzw. małego ZUS-u plus.

Jest to związane z tym, że aktualnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają faktu, że wiele osób pragnie lub już podjęło działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Osoby te są jednak w stanie prowadzić tę działalność tylko wtedy, gdy mogą opłacać składki ubezpieczeniowe na zasadach przewidzianych w Małym ZUS Plus. Natomiast jeśli musiałyby płacić składki według ogólnych zasad, to prowadzenie takiej działalności staje się całkowicie nieopłacalne dla nich. W rezultacie osoby te albo rezygnują z rozpoczęcia działalności gospodarczej, albo po 36 miesiącach zmuszone są do jej zakończenia.

W uzasadnieniu projektu możemy przeczytać, iż wprowadzenie proponowanych zmian skutkowałoby zwiększeniem liczby osób angażujących się w małe przedsięwzięcia gospodarcze oraz kontynuowaniem takiej działalności przez tych, którzy już ją podjęli, ale nie dążą do jej rozwoju na tyle dużego, by osiągnięte dochody pozwalały na opłacanie standardowych składek ZUS.

Wobec tego, program „Mały ZUS plus” miał na celu przede wszystkim zredukowanie obciążeń finansowych dla mikroprzedsiębiorców, co miało sprzyjać rozwojowi małych firm oraz zwiększeniu aktywności gospodarczej. Niższe stawki składek ZUS mają przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności prowadzenia własnego biznesu, a także ograniczenia tzw. szarej strefy gospodarczej. Jednakże istnieją również pewne wyzwania związane z programem. Krytycy zwracają uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania systemu ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej. Istnieje również ryzyko, że przedłużenie programu bez ograniczeń czasowych mogłoby przyczynić się do utraty dochodów do budżetu państwa.

Szukasz informacji o zmianach w ubezpieczeniach społecznych, podatkach? Sprawdź i bądź na bieżąco IKiDP – Blog Podatki

Powiązane artykuły