Ważne zmiany, które wchodzą w życie 1 lipca 2023!

Prawo podatkowe ulega ciągłym zmianom, na które trzeba być gotowym. Wiele przepisów prawnych i podatkowych zanim wejdzie w życie czeka tzw. vacatio legis, czyli okres pomiędzy publikacją danego aktu prawnego a jego wejściem w życie. Wiele z przepisów podatkowych zostało już opublikowanych w ramach ustaw, natomiast wchodzą one w życie dopiero wraz z początkiem lipca 2023 roku. Od 1 lipca 2023 roku wprowadzono w Polsce kilka istotnych zmian w systemie podatkowym, na które warto zwrócić uwagę.

Limit działalności nierejestrowanej

Po pierwsze, zmiany odnoszą się do działalności nierejestrowanej. Istotnym elementem dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną jest ustalony limit miesięczny, który nie może być przekroczony w żadnym miesiącu działalności, jeśli chcą kontynuować tę formę działalności i uniknąć rejestracji w CEIDG. Od stycznia 2023 roku w Polsce działalność nierejestrowana miała limit przychodów wynoszący 1745 zł miesięcznie.

Jednakże, dobra wiadomość polega na tym, że w lipcu 2023 roku przepisy ulegną zmianie wraz z wejściem w życie nowelizacji, która zwiększy limit przychodów uprawniający do prowadzenia działalności nierejestrowanej z 50% do 75% wynagrodzenia minimalnego. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej do 3600 zł w lipcu 2023 roku, limit miesięcznych zarobków, poniżej którego nie jest wymagana rejestracja działalności, wyniesie aż 2700 zł. Tak wysoka kwota zapewne zachęci wiele osób do prowadzenia tego rodzaju działalności.

Wyższe kwoty wolne od spadków i darowizn

Po drugie, niedawno Sejm RP wprowadził nowe przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn, które to zwiększają kwoty zwolnione od tego podatku. Te zmiany wynikają z tzw. ustawy deregulacyjnej, która wprowadza modyfikacje w wielu aktach prawnych. Zgodnie z nowymi przepisami, w I grupie podatkowej, nabycie rzeczy lub praw majątkowych o wartości czystej przekraczającej 36.120 zł od jednej osoby lub 108. 360 zł od kilku osób w ciągu 5 lat będzie zwolnione z podatku.

W grupie II podatkowej, nabycie rzeczy lub praw majątkowych o wartości 27.090 zł od jednej osoby lub 81.270 zł od kilku osób będzie podlegać opodatkowaniu. W grupie III podatkowej, limity wyniosą 18.060 zł od jednej osoby lub 54.180 zł od wielu osób. Warto zauważyć, że wspomniane kwoty zostały podwyższone po raz pierwszy od dwudziestu lat. Wyższe kwoty zwolnione od podatku od spadków i darowizn będą obowiązywać od 1 lipca 2023 roku.

SLIM VAT-3 i pozostałe zmiany

Po trzecie, warto pamiętać o tzw. SLIM VAT 3 dotyczącym podatku od towarów i usług. Pakiet zmian zostanie wdrożony do polskiego porządku prawnego od dnia 1 lipca 2023 roku. Zgodnie z jego postanowieniami, w handlu międzynarodowym nie będzie już konieczności posiadania faktury odnoszącej się do zakupu towarów wewnątrzwspólnotowych (WNT), gdy odliczamy podatek naliczony z tego powodu. Będą również bardziej precyzyjnie uregulowane kwestie dotyczące kursów wymiany walut dla faktur korygujących.

Ponadto, nowe przepisy SLIM VAT 3 zwiększają również stawkę podatku od dochodów z tytułu wynajmu. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi przez ustawę SLIM VAT 3, dla małżonków kwota opodatkowana 8,5% wyniesie 200 tys. zł, niezależnie od tego, który z partnerów będzie rozliczał się z najmu. Ustawa również eliminuje pojęcie zbiórek charytatywnych, które zostało wprowadzone wcześniej przez podpisaną przez Prezydenta ustawę.

Nowa ustawa wprowadza także szereg rozwiązań mających na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu rozliczania podatku VAT. W ramach tej ustawy m.in. zwiększono limit wartości sprzedaży (z 1,2 mln euro do 2,0 mln euro), poniżej którego podatnik zostaje uznany za małego podatnika.

Oprócz tego, wraz z 1 lipca 2023 roku mają zostać wprowadzone także inne zmiany:

  1. zniesienie limitu dochodu jako warunku korzystania z ulgi na jedno dziecko niepełnosprawne,
  2. rozszerzenie możliwości korzystania z ulgi rehabilitacyjnej,
  3. przesunięcie terminów rozpoczęcia przesyłania plików JPK w zakresie podatków dochodowych oraz inne.

Wreszcie, także kolejne podwyżki wynagrodzenia minimalnego zostaną wprowadzone od 1 lipca 2023 roku. Wtedy płaca minimalna wzrośnie z 3490 zł do 3600 zł, co oznacza podwyżkę o 110 zł. Ponadto, od 1 lipca 2023 roku Polsce zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego, co także wiąże się z różnego rodzaju zmianami, także w zakresie podatków.

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących zmian, które wchodzą w życie 1 lipca 2023 roku? Zapisz się na nasze kursy! Dołącz do Instytutu i bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami IKiDP – rejestracja

Powiązane artykuły