Zakup przedmiotów od małżonka wliczony w koszty firmowe?

W przypadku prowadzenia firmy, zasada ogólna mówi, że koszty poniesione w celu uzyskania przychodów mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów i odliczone od dochodu przedsiębiorstwa w celu obniżenia podatku dochodowego. Jednakże, aby takie koszty mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów, muszą być spełnione pewne warunki, w tym rzetelność i uzasadnienie tych kosztów. Zakup przedmiotów od małżonka i zaliczenie tych wydatków w koszty firmowe to praktyka, która może być obarczona pewnymi ryzykami i regulacjami, zwłaszcza w kontekście prawa podatkowego i prawnej ochrony własności.

Zakup przedmiotów od małżonka

Zakup przedmiotów od małżonka oznacza nabywanie towarów, nieruchomości lub usług od swojego współmałżonka. Taka praktyka jest stosunkowo powszechna, ale może być regulowana przez prawo w celu uniknięcia nadużyć. W niektórych przypadkach może to być wykorzystywane do różnych celów, takich jak np. kwestie związane z obniżeniem podatku. Organy podatkowe często przyglądają się zakupom między małżonkami ze względu na potencjalne ryzyko nadużycia.

W tego typu sprawie w ostatnim czasie decyzję wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ramach pisma z dnia 4 sierpnia 2023 roku (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.460.2023.2.IM). Wnioskodawca w tym wypadku wskazał, że prowadzi działalność handlową, polegającą na sprzedaży detalicznej stolarki okiennej i drzwiowej. Sprzedaż w zdecydowanej większości odbywa się internetowo – bezpośrednio ze strony internetowej, jak i za pośrednictwem platform handlowych. Wnioskodawca planuje rozszerzyć swój asortyment o sprzedaż mebli z drewna, płyt mdf i elementów stalowych.

Dostawcą mebli ma być przedsiębiorstwo żony wnioskodawcy, która zajmuje się produkcją domków mobilnych. Żona wnioskodawcy posiada warunki techniczne i kadrowe to produkcji mebli z drewna, płyt mdf i elementów stalowych. Pomiędzy wnioskodawcą a jego żoną istnieje ustawowa wspólność majątkowa. Cena mebli będzie porównywalna z ceną, jaką musiałby wnioskodawca zapłacić za takie produkty u innych/niepowiązanych dostawców.

Jedno z pytań zadanych w tej sprawie przez wnioskodawcę odnosiło się do tego, czy zakupiony towar w postaci mebli, zakupiony od przedsiębiorstwa żony wnioskodawcy (łączy ich wspólność majątkowa) w cenach rynkowych może być dla wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu?

Koszty firmowe a zakup rzeczy od żony/męża

W ocenie wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakup towarów handlowych w postaci mebli/stolików od przedsiębiorstwa żony wnioskodawcy może być uznany za koszt podatkowy. W ocenie organu podatkowego, stanowisko, które przedstawił przedsiębiorstwa we wniosku, jest prawidłowe. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadzają bowiem ograniczenia w zakresie możliwości zawierania transakcji sprzedaży towarów handlowych między małżonkami prowadzącymi odrębne pozarolnicze działalności gospodarcze.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, w sytuacji gdy każdy z małżonków prowadzi odrębnie działalność gospodarczą i w jej ramach wykonuje usługi na rzecz firmy małżonka, to wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej małżonka. Mamy tu bowiem do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi. Każdy z małżonków, jako odrębny przedsiębiorca, będzie wykonywał usługi dla firmy drugiego małżonka i wystawiał faktury za wykonane usługi. W przypadku, gdy każdy z małżonków samodzielnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, czyli jest odrębnym przedsiębiorcą, i w zakresie tych działalności zawierane są transakcje, transakcje te rodzą takie same następstwa, jak każda inna transakcja dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Transakcje te bowiem następują na podstawie stosunku prawnego łączącego dwa odrębne podmioty gospodarcze, a nie małżonków jako osoby fizyczne. Jednak zawieranie tego typu transakcji podporządkowane jest określonym wymogom.

Organ podkreślił także, że małżonkowie prowadzący odrębne działalności gospodarcze są jednak podmiotami powiązanymi. Zawierając między swoimi firmami transakcje, winni oni zatem mieć na uwadze przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, czyli art. 23m-23zf ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, fiskus potwierdził zatem, że mąż może kupić od żony różnego rodzaju przedmiotu (w tym np. meble) i rozliczyć je w kosztach swojego biznesu. Wspólność majątkowa w tym wypadku nie przeszkadza.

Aby jednak uniknąć zarzutów nadużycia, w wielu jurysdykcjach (w tym w Polsce) transakcje między małżonkami muszą być odpowiednio udokumentowane. Dokumentacja ta może obejmować umowy, faktury oraz inne dowody, które potwierdzają legalność i uczciwość transakcji. Jeśli planujesz przeprowadzić zakupy od małżonka w celu zaliczania ich w kosztach firmowych, zawsze warto skonsultować się z ekspertem prawnym lub doradcą podatkowym, aby upewnić się, że spełniasz wszelkie wymogi prawne i podatkowe oraz aby uniknąć ryzyka nadużycia lub konsekwencji prawnych.

Bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami podatkowymi, dołącz do Instytutu IKiDP – rejestracja

Powiązane artykuły